دانلود تحقیق رایگان
خلیج فارس ایران
درباره وبلاگ


دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی،دانلود پاورپوینت دروس ابتدایی.دبیرستان و کلیه رشته های مختلف در مقاطع دانشگاهی،آخرین اخبار استخدامی کشور،دانلود فیلم جدید رایگان،آموزش حرفه ای زبان انگلیسی و...

مدیر وبلاگ : . نوروزی
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما کدام یک بهترین مربی جهان هستند؟
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : . نوروزی
درمطالعه آثارکلاسیک آب وهواشناسی  وقوع بارش های فراگیر در خاورمیانه به دوره سرد سال یعنی زمانی که با تغییر الگوی گردش بزرگ مقیاس در نیمکره شمالی امواج غربی به عرض های پایین تر جابجا شده و منطقه مدیترانه محل استقرار یک ناوه عمیق برون حاره است نسبت داده می شود. 


لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید .. 
در واقع تفکر غالب در رابطه با ساز و کارهای بارش زای فراگیر دوره سرد سال در خاورمیانه استقرار جو باروکلینیک مشابه الگویی که در عرض های برون حاره که در تمام طول سال حاکم است می باشد، که در این رابطه آب و هواشناسان در بررسی های خود بدنبال جبهه و مرکز کمفشار دینامیکی در یک جو باروکلینیک هستند. در این دیدگاه منبع اصلی رطوبت بارشهای فراگیر خاورمیانه دریای مدیترانه است و سامانه های کمفشار تیپ مدیترانه ای وظیفه انتقال رطوبت و ایجاد بارش های فراگیر را بر عهده دارند. این تفکر که ریشه در مکتب برگن دارد در سالهای اخیر در توجیه بسیاری از بارش های خاور میانه با چالش مواجه گردیده است. چرا که یافته های اخیر بیانگر ان است که وقوع بارش های رگباری شدید و سیل آسا در بعضی از مناطق خاورمیانه از جمله مناطق جنوب، جنوبغرب ، غرب و حتی نواحی
داخلی ایران سازوکاری متفاوت با الگو و تفکرات کلاسیک دارد. در واقع در چند سال اخیر منشا چنین بارش هایی سامانه(کمفشار سودانی)یا(زبانه کمفشار دریای سرخ)معرفی گردیده است. این سامانه های بدون جبهه که در بدو تشکیل به صورت یک مرکز همگرایی کم عمق در شمالشرق آفریقا مشاهده میشوند حتی به عنوان مهمترین سازوکار بارش زا در برخی از مناطق شرق مدیترانه و ایران شناخته شده، توجه خاص آب و هواشناسان در خاورمیانه را به خود جلب نموده است. این کمفشار چون منشأ حرارتی دارد فعالیت چندانی نداشته و ممکن است برای چندین روز بدون حرکت قابل ملاحظه ای بر روی سودان استقرار داشته باشد. 
در شرایط سینوپتیکی خاص این کمفشار از حالت حرارتی خارج شده و خصوصیت دینامیکی و ترمو دینامیکی پیدا میکند. بعد از این مرحله و با توجه به خصوصیت ترمودینامیکی آن بر روی جنوب و جنوبغرب ایران عمدتا به صورت رگبارهای شدید و در سایر نقاط به صورت بارش های ملایم و مداوم صورت می گیرد. سامانه های کمفشار سودان از سامانه های تازه شناخته شده است که بیش از سه چهارم وسعت کشور مستقیما از بارش  های این سامانه متاثر میشوند و خشکسالی و ترسالی های کشور ارتباط مستقیمی با میزان فعالیت این سامانه در طول دوره سرد سال دارد. این سامانه منشا حاره ای داشته و زمانی که منطقه همگرایی حاره ای بین طولهای 20 تا 35 درجه بسمت عرض های بالاتر کشیدگی پیدا میکند سلولی از این کمفشار جدا شده و به طور عرض های بالاتر حرکت میکند. 
تحت این شرایط سینوپتیکی سلول کمفشاری بر روی شمال اتیوپی و جنوب سودان تشکیل میشود که به سامانه کمفشار سودان معروف است. منطقه سودان درآفریقا بعلت مجاورت با منطقه حاره، بطور نسبی دارای موقعیت کمفشار است. در فصول سرد سال با نفوذ زبانه پُرفشار به نواحی شمالی سودان و ریزش هوای سرد درآن منطقه،کمفشار مستقر در سودان تقویت شده و از دریای سرخ رطوبت جذب می نماید. در واقع این سامانه در ابتدا فعال نمی باشد و فاقد جبهه است، اما به تدریج که بر روی دریای سرخ کشیده میشود، با توده هواهای آن منطقه برخورد کرده و فعال میشود که عموما پس از شکل گیری،یا ازطریق خوزستان وارد ایران میشود و یا پس از عبور از روی عربستان و کویت و توقف کوتاه بر روی خلیج فارس و کسب رطوبت کافی، استانهای جنوبی(بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و...) کشور و گاهی تا نواحی مرکزی و حتی شمالی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و پس از آن بطرف شرق و جنوبشرق کشیده میشود. بارندگی از سامانه های کمفشار سودانی معمولا از ابرهای جوششی بوده و به این علت، اغلب پس از بارندگی های رگباری از سیستم های کمفشار سودانی، سیلاب های مخرب جریان مییابد. بارندگی از سامانه های کمفشار سودانی به صورت مایع می باشد و طبعا در ارتفاعات به صورت جامد ریزش می نماید. 

*کم فشارهای منطقه دریای سرخ و تاثیرگذاری مراکز فعالیت منطقه ای: 
 کمفشارهای سودانی بعنوان یک پدیده جوی برخاسته از ترکیبی خاص از الگوی گردش جو در اقلیم دوره سرد خاورمیانه هستند. برخی از عوامل وجود دارند که الگوی گردش بزرگ مقیاس و منطقه ای جو در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده و بطورمستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد یا افزایش و کاهش فعالیت سامانه های کمفشار سودانی نقش دارند. ازجمله: 
1 )پُرفشار سیبری 
2 )پشته شرق عربستان 
3 )وردش پذیری مراکز فعالیت منطقه ای. 
*پُرفشارسیبری: 
در مطالعه کمفشارهای منطقه دریای سرخ و در تحلیل سازوکار ایجاد کننده آنها در برخی از موارد به نفوذ زبانه ای از آسیای مرکزی یا شمالشرقی ایران برخورد میشود. این زبانه ها عمدتا از سمت شمالشرق و شرق ایران بس

مت جنوب و غرب نفوذ میکنند و در برخی از موارد تادریای عمان وشمال اقیانوس هند(دریای عرب)پیشروی میکنند. نفوذ زبانه پُرفشار سیبری به دریای عمان و دریای عرب موجب ایجاد و تقویت گردش واچرخندی بر روی منطقه مذکور میگردد.تداوم چنین گردشی امکان انتقال مقادیر قابل ملاحظه ای گرما و رطوبت از منابع رطوبتی شرق شبه جزیره عربستان به درون سامانه های کمفشار سودانی را فراهم مینماید که دراین صورت بسط و تکوین سانه کمفشار را به همراه خواهد داشت.چنین الگویی از نفوذ زبانه پُرفشار سیبری همراه با کاهش دما و گردش واچرخندی در مناطق جنب حاره تنها مختص منطقه دریای عمان و دریای عرب نمیباشد، بلکه بطور بارزتر و گسترده تری در شرق آسیا بخصوص دریای چین جنوبی مشاهده میگردد که اصطلاحا به ظهور (امواج سرد)سیبری معروف است.

پشته شرق عربستان: 
در مطالعه سازوکار بارش با منشأدریای سرخ و سودان در اغلب موارد پشته یا پُرفشاری در ترازهای میانی در شرق عربستان وبرروی دریای عرب مشاهده میشود.این پشته با ایجاد الگوی گردش واچرخندی امکان انتقال گرما و رطوبت را از دریای عرب و  منتهی الیه جنوبی دریای سرخ و به داخل سامانه های سودانی فراهم می آورد.بطور کلی برای پشته روی دریای عرب و گردش واچرخندی حاصل از آن در لایه های تحتانی جو میتوان نقش های زیر را قائل شد: 
الف. ایجاد همگرایی: 
1 .منطقه همگرایی در بادپناه کوههای عسیر، یمن و غرب فلات اتیوپی.  
2 .منطقه همگرایی دریای سرخ 
3 .منطقه همگرایی دریای عمان 
ب. انتقال رطوبت و گرما.   
ج. تقویت سلول هدلی و جت جنب حاره روی آفریقا و خاورمیانه. 

*وردش پذیری مراکز فعالیت منطقه ای: 
بررسی های اخیر بیانگر آنست که در طی چند دهه گذشته بخصوص از اوایل دهه 1980 سلول هدلی در زمستان نیمکره شمالی قویتر شده است. بعبارتی با افزایش فشار در مناطق جنب حاره پُرفشارهای جنب حاره ای بخصوص در منطقه شمال آفریقا، مدیترانه و خاورمیانه تقویت گردیده اند.

نوع مطلب : رشته جغرافیا(برنامه ریزی شهری،روستایی،طبیعی،آب و هوا شناسی و..)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  • رتبه وبلاگ در ایران : 154
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic