اگر دوست دارید دقایقی به صدای خود بخندید حتما این برنامه جالب را نصب کنید. شما با برنامه !Voices 2 ~ fun voice changing می توانید صدای خود را و جملات خود را از زبان موجودات عجیب و حیوانات بشنوید و بخندید.